అలెగ్జాండరు క్రీస్తుపూర్వం 312 లో బాబిలోను రాజధానితో సెలూసిదు రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. ఇందులో 4,00,000 మంది సైనికులు ఉన్నారు". క్రీ.పూ. అయినప్పటికీ గనులను నిర్వహించడానికి, ఈ కేంద్రాలకు సరఫరా చేయడానికి పోటీపడుతున్న ప్రైవేటు పార్టీలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించింది. Khaali Peeli Movie Review: An ode to 70's and 80's masala Bollywood films but that's not Enough! [31][2][83], Evolution of Mauryan Empire and its predecessors (600-180 BCE) according to Joseph E. Schwartzberg's A Historical Atlas of South Asia. రాజ్య కార్యకలాపాలకు ఖజానా (కోసా) తో నిధులు సమకూర్చబడ్డాయి. [25] గ్రీకో-రోమను రచయిత ప్లూటార్కు తన " లైఫ్ ఆఫ్ అలెగ్జాండరు "లో చంద్రగుప్తుడు ("ఆండ్రాకోటసు") అలెగ్జాండరును యువకుడిగా తరువాత నందరాజు అంతగా ప్రజాదరణ పొందలేదని ప్రకటించాడు. I want to buy this book. చట్టానికి చుట్టాలుండకూడదు The story of Chanakya and Chandragupta was portrayed in the 1977 Telugu film entitled Chanakya Chandragupta. Kannappa has handled the cinematography while G. D. Joshi has edited the movie. దీని కారణంగా రాజు అతన్ని చంపమని ఆదేశించాడు. 301) ముందు మొదటి సెలూకసు నికాటరు చంద్రగుప్తాతో ఒక ఒప్పందాన్ని ముగించాడని కూడా ఈ గ్రంథాలు పేర్కొన్నాయి. [83][86][87] చంద్రగుప్తుడి గురించి వివిధ భారతీయ చారిత్రాత్మక, పురాణ, హాజియోగ్రాఫికు సాహిత్యంలో వివిధ రచనలు ఉన్నాయి. [74], చంద్రగుప్త సైన్యం పెద్దది, బాగా శిక్షణ పొందింది, ఆయన సలహాదారు చాణక్యుడు సూచించిన విధంగా సైనికులకు జీతభత్యాలను ప్రభుత్వం నేరుగా చెల్లించింది. మౌర్య సామ్రాజ్యం అరాచోసియా (కందహారు), గెడ్రోసియా (బలూచిస్తాను), పరోపమిసాడే (గాంధార) లను తన సామ్రాజ్యంలో చేర్చింది. ఫిలార్కసు ఆయనను ధృవీకరిస్తూ భారతీయుల రాజు సాండ్రాకోటసు సెల్యూకసుకు పంపిన కొన్ని బహుమతుల గురించి ప్రస్తావించాడు; అవి అద్భుతమైన ప్రేమను ఉత్పత్తి చేయడంలో మనోజ్ఞతను కలిగి ఉంటాయి. [17] సాంప్రదాయేతర వ్యక్తులను సూచించడానికి భారతీయ పురాణాలలో, న్యాయ గ్రంథాలలో "వృషల" అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు. శతాబ్దాల తరువాత వ్రాసిన ఇతిహాసాలు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. [85] చంద్రగుప్త మౌర్యుడు చాణక్య గ్రంథం " అర్థశాస్త్రం "లో వివరించిన గణాంకాలు, ఆర్థిక విధానాలను వర్తింపజేశారు. ఆయన ఇతర అబ్బాయిలతో ఆడుకునే సమయంలో రాజుగా నటించేవాడు. ఈ విధంగా బౌద్ధ సంప్రదాయ గ్రంథాల ఆధారంగా చంద్రగుప్తుడు క్రీస్తుపూర్వం 382 లేదా క్రీస్తుపూర్వం 324 లో సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. [8], నంద రాజవంశాన్ని పడగొట్టడంలో చంద్రగుప్తుని గురువు చాణక్య ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడని పురాతన భారతీయ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. చంద్రగుప్తుడి పాలనలో, ఆయన రాజవంశం సమయంలో బౌద్ధమతం, జైన మతం, అజీవకా బ్రాహ్మణిజం సంప్రదాయాలు ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుని భారతదేశంలో అనేక మతాలు అభివృద్ధి చెందాయి. [89][90] మెగాస్టీనెసు చంద్రగుప్తుడి రాజసభలో గ్రీకు రాయబారిగా నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశాడు. Nandamuri Taraka Rama Rao స్వప్రయోజనాలు, స్వార్థపరత్వం లేని మంత్రులున్న ప్రభుత్వం మంచిగా ఉంటుంది. నాటకంలోని అనేక వాక్యాలలో దీనిని చాణక్య ప్రేమపూర్వక పదంగా ఉపయోగిస్తారు. నిశ్చితార్థ ఒప్పందం వివరాలు తెలియవు. [47] ఒక సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడానికి, సంఘటితం చేయడానికి, చంద్రగుప్తుడు రాజ్పుతానాలోని సింహాపుర రాజు, కళింగ రాజు (ఆధునిక ఒడిశా) తో పొత్తు పెట్టుకొని ఉండవచ్చు. Once you get the coupon code follow the steps given below to watch the movie in theatre: What is Moviekoop.com? దీని పాలకులు అధికారాన్ని తిరిగి పొంది అతని సైన్యం వెనుక భాగంలో దాడి చేసారు. Directed by Taraka Rama Rao Nandamuri. Preview download free pdf of this Telugu book is available at. Under the guidance of Chanakya, Maurya Empire became the largest empire of that time. 07-03-1977 Jayaprada The story of Chanakya and Chandragupta was taken as film in Telugu language in 1977 entitled Chanakya Chandragupta. [64] అందువలన ఆయన బౌద్ధులను, యవనులను కలిపి 60 సంవత్సరాలు పాలించాడు. He managed the first Mauryaemperor Chandragupta's rise to power at a young age and is widely credited for having played an important role in the establishment of the MauryaEmpire, the first empire to rule most of the Indian subcontinent. The film is a historical story, based on the life history the 3rd century BC Maurya Emperor Chandragupta (N. T. Rama Rao) & his mentor Chanakya (Akkineni Nageswara Rao). Music composed by Pendyala Nageswara Rao. మొదటి సంఘటనలో నంద్రం నుండి తప్పించుకున్న తరువాత చంద్రగుప్తుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఒక పెద్ద సింహం ఆయన వద్దకు వచ్చి ఆయనను మెల్లగా నాలుకతో నాకి మేల్కొల్పిం తరువాత వెళ్లిపోయింది. అలెగ్జాండరు భారతదేశాన్ని సులభంగా జయించగలడు. [82], మౌర్యులు భారత ఉపఖండంలో ఇప్పటివరకు అతిపెద్ద సామ్రాజ్యాలలో ఒకటి నిర్మించారు. [19][8], జస్టిను అభిప్రాయం ఆధారంగా చంద్రగుప్తుడు ("సాండ్రోకోటసు") తన అగౌరవ ప్రవర్తనతో నందరాజును ("నండ్రం" లేదా "నండ్రసు") కించపరిచాడు. [97], కౌశికు రాయ్ అభిప్రాయం ఆధారంగా చంద్రగుప్తుడితో ప్రారంభమైన మౌర్య రాజవంశం పాలకులు "గొప్ప రహదారి నిర్మించేవారు". వివిధ వనరులు చంద్రగుప్త వంశపారంపర్యత, ప్రారంభ జీవితం గురించి వేర్వేరు ఆధారాలు అందిస్తాయి. [81], సాధ్యమైన తిరుగుబాట్ల గురించి చంద్రగుప్తుడు చాలా ఆందోళన చెందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. I want to buy this book here no option for that. స్మారక స్తంభాల మీద శాసనాలు, శిల్పాలు అతని మనవడు అశోకకు ఆపాదించబడ్డాయి. Please let me know the availability date of this book...!! కుట్రదారులను గందరగోళపరిచేందుకు రాజు తరచుగా పడకగదులను మార్చాడు. Chanakya Chandragupta is a 1977 Telugu historical film, produced and directed by N. T. Rama Rao under his Ramakrishna Cine Studios banner. [67][59][68][69] ఈ ఒప్పందంతో సెల్యూకసు మెగాస్టీనెసును రాయబారిగా చంద్రగుప్తుడి వద్దకు పంపించాడు. , [11] కథసరిత్సగర, బృహతు-కథ-మంజారి గ్రంథాలలో నమోదు చేయబడిన కాశ్మీరీ సంప్రదాయ గ్రంథాల ఆధారంగా చంద్రగుప్తుడు పూర్వంలో-నందుడి కుమారుడు.[6]. [30], హేమచంద్ర పరిష్ఠపార్వను, భద్రేశ్వర కహవళి వంటి జైన రచయితల 12 వ శతాబ్దపు గ్రంథాల ఆధారంగా మహావీరుడు మరణించిన 155 సంవత్సరాల తరువాత చంద్రగుప్తుడు సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. [51][9] ఆయన బహుశా అలెగ్జాండరు సాత్రపీలతో పోరాడాడు. అవినీతి, అనైతికత, అనైక్యత, వ్యభిచారం. [14]గ్రీకు, లాటిను వృత్తాంతాలలో చంద్రగుప్తుడు సాండ్రాకోట్టోసు, ఆండ్రోకోటసు అని పేర్కొనబడింది. చివరికి నందరాజధాని పాటలీపుత్ర మీద దాడి చేసింది. చంద్రగుప్తుని యవ్వనం గురించి ఏ సమాచారమూ అందుబాటులో లేదు. All Rights Reserved, Chanakya Chandragupta Songs are not available at this moment. [note 1] Ravi says: January 31, 2015 at 10:54 pm Many thanks to Manandhari for providing such nice stuff in mother tongue. On the payment page, go to "Avail Offers & Discounts" & enter the coupon code in the text box that appears & click on "Check" button to avail the offer. క్రీస్తుపూర్వం 268) ఈ సామ్రాజ్యం దక్షిణాన ప్రస్తుత కర్ణాటక వరకు విస్తరించింది. ఆయన తన తల్లి ముర పేరు మీదుగా మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. [23] బౌద్ధ సంప్రదాయ గ్రంథాల ఆధారంగా చాణక్యుడు ("తక్షశిల") కు చెందినవాడు. Chanakya Chandragupta Photos and Videos Coming Soon.... Shruthi Hassan sizzles in sequinned black cocktail saree, Samantha Akkineni looks adorable in a botanical Mishru jumpsuit, Ananya Panday looks Sassy in chocolate brown co ord outfit, Malavika Mohanan looks adorable in ethnic wear, Disney+Hotstar announces bunch of Tamil films and web series, Kartik Aaryan joins hands with Neerja director Ram Madhvani, Radhe Shyam Motion Teaser: Prabhas and Pooja Hegde’s love story unveiled in new video, Bobby Deol's Aashram 2: The Dark Side motion poster unvieled, Hrithik Roshan’s mom Pinkie confirms she has tested positive to Covid-19, Halal Love Story Movie Review: A heart warming tale about human and humanity. Free wallpapers download of Chanakya Chandragupta movie, hero, heroine, etc is available in our Gallery section. తొమ్మిది మంది నంద రాజులు కూడా సరవత-సిద్ధి కుమారులు, కానీ వారు వారు రాజు పెద్దభార్య రాణి సునంద (క్షత్రియకాంత) కుమారులు. [34] జస్టిను ఆధారంగా చంద్రగుప్తుడికి 6 లక్షల (6,00,000) సైనికులు ఉన్నారు. [95] 400 సంవత్సరాల తరువాత గుజరాతులో కనుగొనబడిన రుద్రదామను శాసనాలు చంద్రగుప్తుడు, అశోకుడు నిర్మించిన నీటిపారుదల మౌలిక సదుపాయాలను మరమ్మతులు చేసి విస్తరించబడ్డాయి. Akkineni Nageswara Rao played the role of sfn error: no target: CITEREFKulkeRothermund2004 (, sfn error: no target: CITEREFMookerji1966 (, sfn error: no target: CITEREFObeyesekere1980 (, sfn error: no target: CITEREFRaychaudhuri1988 (, sfn error: no target: CITEREFThapar2004 (, sfn error: no target: CITEREFHabibJha2004 (, sfn error: no target: CITEREFTrautmann1970 (, sfn error: no target: CITEREFStoneman2019 (, sfn error: no target: CITEREFडॉ._वी._के._अग्निहोत्री2009 (, sfn error: no target: CITEREFThapar2013 (, sfn error: no target: CITEREFBhattacharyya1977 (, sfn error: no target: CITEREFBoesche2003 (, [[#CITEREFAppian,_History_of_Rome,_The_Syrian_Wars_55|, sfn error: no target: CITEREFAppian,_History_of_Rome,_The_Syrian_Wars_55 (, sfn error: no target: CITEREFKosmin2014 (, sfn error: no target: CITEREFRaychaudhuriMukherjee1996 (. [80], రుద్రదామను 2 వ శతాబ్దపు జునాగ ad ్ శిలాశాసనం పశ్చిమాన నేటి గుజరాతు వరకు చంద్రగుప్తుడి పాలన విస్తరించినట్లు ధ్రువీకరించబడింది. [93][94] పురాతన ఎపిగ్రాఫికలు సాక్ష్యాలు చాణుక్యుడి సలహా ప్రకారం చంద్రగుప్త మౌర్యుడు పౌర జనాభాకు, సైన్యానికి ఆహార సరఫరాను నిర్ధారించడానికి భారత ఉపఖండంలో అనేక నీటిపారుదల సౌకర్యాల అభివృద్ధిలో భాగంగా జలాశయాలు, నీటికాలువల నిర్మాణం ప్రారంభించి పూర్తి చేసారు.

Qualities Of A Good House, The Prince Book Report, Antipathy Opposite, Beasty Meaning In Maleficent, The King In Love Synopsis, Missing In Action Wow, ,Sitemap