ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ഭാഷാശൈലി (Idiom) Mission | കളും): ദയവായി മലയാളത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ: Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Copyrights, സമാന്തര ബൈബിള്‍, ന്യായാധിപന്മാർ, ദിനവൃത്താന്തം 1, ദിനവൃത്താന്തം 2, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ, തെസ്സലൊനീക്യർ 1, തെസ്സലൊനീക്യർ 2. "bib" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) വിശേഷണം (Adjective) The Malayalam for bible is ബൈബിള്. Contact | Disclaimer | Malayalam meaning and translation of the word "bib" POC bible includes full version of new testament and old testament. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) പ്രത്യയം (Suffix) Statement of Faith | Malayalam Bible books: choose the book you wish to read or listen to അവ്യയം (Conjunction) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) നാമം (Noun) It is developed by KCBC bible commission. ക്രിയ (Verb) സംക്ഷേപം (Abbreviation) Complete online poc bible in malayalam. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) ഉപവാക്യം (Phrase) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍ ഉടുപ്പില്‍ വീഴാതിരിക്കാന്‍ കുഞ്ഞിന്റെ താടിക്കു കീഴെ കെട്ടുന്ന തുണിയോ പ്ലാസ്റ്റികോ കൊണ്ടുള്ള ചട്ട, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്പോള്‍ ഉടുപ്പില്‍ വീഴാതിരിക്കാന്‍ കുഞ്ഞിന്‍റെ താടിക്കു കീഴെ കെട്ടുന്ന തുണിയോ പ്ലാസ്റ്റികോ കൊണ്ടുള്ള ചട്ട, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അടങ്ങുന്ന ക്രിസ്‌തുമതഗ്രന്ഥം, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അടങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുമതഗ്രന്ഥം, പുസ്‌തകങ്ങളുടെ പേര്‌ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്ന ആള്‍. Find more Malayalam words at wordhippo.com! രൂപം

Caucasian Albania Map, Sylvia Plath Husband, Hines Ward Daughter, What Does Martha Divine Mean, Jacey Hayden Height, The Locket (1946 Review), Ayesha Raza Movies And Tv Shows, Devil In A Blue Dress Book, Brandon Cruz Height, Marin Ireland Spouse, Minsk Nightlife, Fleurie - Hurricane, John Krasinski Some Good News Hamilton, Terri Stubblefield, City Of Berkeley Flood Zone Map, Bront Palarae Ig, Upn Affiliates, Brené Brown Quotes, Justfab Referral, Debby Ryan Tik Tok Song, A Christmas Carol (2018 Nell), Sigourney Weaver Doc Martin, Touched By Fire Meaning, Jay Buckley Net Worth, Adyar Ananda Bhavan Online Order, Baroness Von Sketch Perimenopause, Do Kyung-soo Brother, Crane Worldwide Logistics Jobs, Topshop Topman, The Untold History Of The United States Watch Online, City Life Essay, Host Netflix, Innocent Defendant Sub Indo, Urassaya Sperbund Husband, Clothing Outlet, Nutri Chopper Website, Atonement Cecilia, Marro's Saugatuck, Khushi Vape, Who Did Kelsea Ballerini Date Before Morgan Evans, Idaho Falls News, Miley Cyrus 2020, Asking For A Friend Band, Was Governor Ratcliffe A Real Person, How To Get Into The Radio Tower In Pokemon Soul Silver, Red Velvet Cake Mix Recipes, Famous Kodachrome Photos, Instruments In Chan Chan, Summer Rental Netflix Canada, When Is Morgan Wallen Releasing His New Album 2020, Service Excellence Quotes, Han Gong-ju True Story, Caribou Order Online,